Klustervapen

Skriftlig fråga 2006/07:1164 av Ceballos, Bodil (mp)

Ceballos, Bodil (mp)

den 11 maj

Fråga

2006/07:1164 Klustervapen

av Bodil Ceballos (mp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Utrikesutskottet har i betänkande UU12 klart tagit ställning för att Sverige ska vara pådrivande för att få till stånd ett internationellt förbud mot klustervapen i enlighet med Oslodeklarationen. Sverige undertecknade nämnda deklaration under innevarande år tillsammans med 45 andra stater. Trots detta har det svenska Utrikesdepartementet beslutat att inte närvara på nästa regeringskonferens den 23–25 maj i Lima där frågan ska diskuteras inom ramen för Osloprocessen.

Anledningen till att Sverige inte kommer att närvara är för oss övriga oklar men torde vara att den hållning regeringen intagit i frågan ligger alltför långt ifrån det av Norge med flera framtagna förslaget, som bland annat inkluderar den svenska bombkapseln BK 90. Om det fiktiva behovet av BK 90 i det svenska försvaret ska styra Sveriges fortsatta deltagande i Osloprocessen är det svårt att förstå varför Oslodeklarationen undertecknades till att börja med.

Med utrikesutskottets tydliga uppfattning i frågan borde Sverige naturligtvis vara med på mötet i Lima.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Sverige aktivt ska delta i Osloprocessen, i syfte att efterleva riksdagens uttalade ambition att Sverige ska fortsätta att vara pådrivande för att få till ett internationellt förbud för klustervapen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-05-11 Anmäld: 2007-05-11 Svar anmält: 2007-05-24 Besvarad: 2007-05-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-24)