Klustervapen

Skriftlig fråga 2005/06:2001 av Åström, Alice (v)

Åström, Alice (v)

den 11 augusti

Fråga 2005/06:2001 av Alice Åström (v) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Klustervapen

Människorättsorganisationen Human Rights Watch har dokumenterat Israels användning av klustervapen i Libanon. De israeliska klusterbomberna lämnar upp till 14 % blindgångare efter sig som orsakar stor förödelse bland civila. Trots att klustervapen har samma effekt som personminor är dessa vapen inte förbjudna. Vi vill liksom den internationella fredsrörelsen se ett förbud mot produktion, handel och användning av klustervapen. Men Sverige har egna klustervapen, av typen bombkapsel 90 som kan fällas från Jasplan, vilka måste skrotas först.

Belgien är det första landet i världen att förbjuda klusterbomber, och även Norge har infört ett moratorium. Belgien var också det första landet att förbjuda personminor, efterföljt av Sverige på fjärde plats. Förbuden resulterade i Ottawakonventionen som i dag omfattar 148 länder.

Till skillnad från Belgien och Norge är Sverige militärt alliansfritt och behöver därför en grundläggande försvarsförmåga. Men det betyder inte att Sverige ska använda inhumana vapen; därför har vi varken kärnvapen eller personminor. Den militära alliansfriheten möjliggör en självständig utrikespolitik. För att med större trovärdighet kunna kritisera andra länders användning av inhumana vapen mot civila måste vi skrota klusterbomberna i vår egen arsenal.

Min fråga till försvarsminister Leni Björklund är:

Avser försvarsministern att vidta åtgärder för att förbjuda produktion, handel och användning av klustervapen i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-11 Besvarad: 2006-08-25 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-25)