Klusterbomber

Skriftlig fråga 2006/07:1044 av Linde, Hans (v)

Linde, Hans (v)

den 13 april

Fråga

2006/07:1044 Klusterbomber

av Hans Linde (v)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Klusterbomber är ett avancerat vapen i den meningen att de har en förödande verkan på människor, är ytterst försåtliga och kan skörda offer lång tid efter att de fällts. De riktar sig mot så kallade mjuka mål, det vill säga allt levande. Hundratals civila dödas varje år av dessa bomber. Klusterbomber dödar urskillningslöst och har använts av USA ända sedan Vietnamkriget. En framstående tillverkare av dessa bomber är det amerikanska företaget Lockheed Martin. Klusterbomber har senare av USA använts i Afghanistan. Det senaste tillfället då klusterbomber kom till användning var i Israels anfallskrig mot Libanon, då Israel under krigets sista timmar strödde dessa bomber över stora delar av Libanon. Ett av offren efter Libanonkrigets slut för dessa klusterbomber i Libanon är en belgisk FN-soldat som skadades allvarligt. Det belgiska parlamentet har därefter förbjudit belgiska företag att investera i företag som tillverkar klusterbomber. Den svenska regeringen skulle vinna i anseende om man följde Belgiens exempel.

Jag vill fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vilka initiativ avser ministern att ta för att följa Belgiens exempel och förhindra svenska investeringar i företag som tillverkar klusterbomber?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-13 Anmäld: 2007-04-13 Besvarad: 2007-04-18 Svar anmält: 2007-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-18)