klusterbomber

Skriftlig fråga 2001/02:154 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 2 november

Fråga 2001/02:154

av Berit Jóhannesson (v) till försvarsminister Björn von Sydow om klusterbomber

Vänsterpartiet motionerade förra året (motion 2000/01:U401) om ett förbud av s.k. klusterbomber. Dessa bomber splittras upp när de når marken och deras främsta syfte är att begränsa stridskapaciteten hos de trupper som inte slås ut av själva träffen. Ungefär 30 % av dessa bomber blir blindgångare som utgör ett hot mot civilbefolkningen långt efter krigets slut. I betänkandet 2000/01:UU14, där denna motion behandlas, skriver utskottet följande:

"Sverige är drivande i det internationella arbetet som syftar till att reglera olika typer av vapen, ammunition och sprängmedel som kan förorsaka överflödig skada eller onödigt lidande. Sverige tillsammans med övriga medlemsländer i EU har framfört att ett mål för den översynskonferens för vapenkonventionen som äger rum i december bör vara att fatta beslut om ett mandat för förhandlingar om reglering av s.k. explosiva lämningar i krig."

Nu har det kommit till allmänhetens kännedom att även den svenska Försvarsmakten disponerar klusterbomber, en typ av vapen som beskrivs i utskottets text. Detta har bekräftats av Försvarsmaktens informationschef i ett TT-meddelande från den 1 november. Både statsminister Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh har kritiserat USA för användningen av klusterbomber i Afghanistan.

Min fråga till försvarsministern blir därför:

Avser försvarsministern att vidtaga några åtgärder för att de klusterbomber som den svenska Försvarsmakten förfogar över avvecklas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-11-02 Anmäld: 2001-11-13 Besvarad: 2001-11-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-14)