Klinisk forskning

Skriftlig fråga 2011/12:488 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 26 mars

Fråga

2011/12:488 Klinisk forskning

av Krister Örnfjäder (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Det finns enligt uppgift ett stort behov av förändrade attityder och att man rensar ut fördomar mellan läkemedelsindustrin och svensk hälso- och sjukvård.

Attityderna parterna emellan är ett av de största problemen för att få till den samverkan som behövs.

Detta problem måste lösas om Sverige ska kunna ta tillbaka en tätposition inom klinisk forskning.

Jag vill därför fråga utbildningsministern vad han avser att göra för att komma till rätta med detta problem, så att svensk klinisk forskning ska få en tätposition och flera svenska arbetstillfällen och företag på så sätt ska kunna utvecklas.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-03-26 Anmäld: 2012-03-27 Besvarad: 2012-04-04 Svar anmält: 2012-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-04)