Klimatneutrala transporter på väg

Skriftlig fråga 2007/08:250 av Axelsson, Christina (s)

Axelsson, Christina (s)

den 12 november

Fråga

2007/08:250 Klimatneutrala transporter på väg

av Christina Axelsson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Den 7 november presenterade Schenker AB, Vägverket, Preem AB, Volvo Lastvagnar AB och Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola en rapport om deras gemensamma vision för klimatneutrala godstransporter på väg. Rapportens starkaste fokus var på åtgärder för hur vägtransporternas koldioxidutsläpp ska minska. I samband med presentationen förklarade miljöminister Andreas Carlgren att Sverige ska gå före i EU för att driva på utvecklingen mot minskade koldioxidutsläpp.

Men i EU-parlamentet går de borgerliga partierna i motsatt riktning. EU-kommissionen har föreslagit bindande utsläppskrav på bilindustrin på max 130 gram koldioxid per kilometer år 2012. 120 gram koldioxid per kilometer ska enligt kommissionen uppnås med kompletterande åtgärder som bättre däck, ökad andel biobränsle och växlingsindikatorer. Den borgerliga regeringen i Sverige säger sig stödja förslaget. Socialdemokraterna i Europaparlamentet har drivit ett hårdare krav på att snittutsläppen från nya personbilar ska vara 120 gram koldioxid per kilometer 2012. Denna linje fick stöd av Europaparlamentets miljöutskott.

Tyvärr drev högergruppen och den liberala gruppen i Europaparlamentet, med stöd av de svenska representanterna för Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna, i förra veckan igenom svagare krav, i snitt 125 gram per kilometer till någon gång under år 2015. Det är inte att gå före i miljöpolitiken på EU-nivå, det är att bromsa den.

Vilka åtgärder tänker miljöministern vidta för att driva på utvecklingen mot klimatneutrala godstransporter på väg, som Schenker med flera aktörer tagit ett initiativ till?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-12 Anmäld: 2007-11-12 Besvarad: 2007-11-21 Svar anmält: 2007-11-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-21)