Klimatmål för Arlanda

Skriftlig fråga 2019/20:448 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Miljöpartiet säger nej till en utbyggnad av Arlanda och står inte bakom inriktningen som infrastrukturminister Tomas Eneroth arbetar med i den nya färdplanen för flyget. Det är inte regeringens inriktning, säger Isabella Lövin.

Citatet kommer från en artikel i Dagens industri den 22 oktober 2019.

Miljö- och klimatministern berättar vidare att regeringen är överens om att regeringen ska leva upp till klimatmålen och att en utbyggnation av Arlanda därför inte är aktuell.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att Arlanda ska klara sina miljömål vid en eventuell överflyttning av flygtrafiken från Bromma till Arlanda utan att minska på inrikesflyget?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-20 Överlämnad: 2019-11-20 Anmäld: 2019-11-21 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga