Klimatkompensation som kostnad i verksamhet

Skriftlig fråga 2012/13:61 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 19 oktober

Fråga

2012/13:61 Klimatkompensation som kostnad i verksamhet

av Mats Pertoft (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

Skatteverket har beslutat att Saltå Kvarn inte får ta upp klimatkompensation som kostnad i verksamheten, vilket i praktiken innebär en extra skatt på det ekologiska matföretagets klimatarbete. Man motiverar beslutet med att man anser att klimatkompensation inte ingår som del i Saltå Kvarns verksamhet och inte ger en motprestation och att det därför ska betraktas som en icke avdragsgill gåva.

Saltå Kvarn pekar på att klimatkompensationen av transporter är helt nödvändig för att man som ansvarstagande företag över huvud taget ska kunna importera och erbjuda svenska konsumenter ekologisk mat från andra länder, vilket motsvarar halva företagets omsättning. Det kan inte jämställas med allmänt goodwillskapande sponsring och gåvor. Kostnaderna för klimat­kompensation går till trädplanteringar som totalt sett binder koldioxid motsvarande företagets alla transporter. Detta är varken bistånd, gåva eller sponsring, utan en marknadsdriven och tredjepartscertifierad tjänst, ungefär som annan miljömärkning. Klimatkompensation innebär alltså en marknads­mässig motprestation med stark koppling till produkternas distribution och mervärde, och detta bör därför anses som en vanlig kostnad. I dag väljer allt fler företag att klimatkompensera på liknande marknadsmässiga grunder.

Det här handlar också om en ännu större principiell fråga kring ekosystemtjänster och hur vi alla kan utveckla nya sätt att ta miljöansvar. Många företag klimatkompenserar i dag sina transporter.

Min fråga till finansministern är:

Kommer finansministern att agera för att säkerställa att klimatkompensation kan betraktas som en kostnad i verksamheten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-10-19 Anmäld: 2012-10-19 Besvarad: 2012-10-24 Svar anmält: 2012-10-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-10-24)