Klassning av handgranater

Skriftlig fråga 2014/15:760 av Roger Haddad (FP)

Roger Haddad (FP)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Tillgången till handgranater har de senaste månaderna ökat dramatiskt i kriminella gäng, inte minst har detta drabbat Skåne och i synnerhet Malmö. Utöver ett antal skjutningar ser vi nu en oroande utveckling med inslag av handgranater som kastas i samhället med stor risk för allmänheten. De handgranater som hittills briserat har skadat allmänna ytor och byggnader, men det är en tidsfråga innan människor kommer till skada. Därför måste regeringen agera.

I dag klassas handgranater som brandfarliga och explosiva varor. Därmed omfattas inte dessa militära materiel under vapenlagens bestämmelser. Handgranater används i militärt syfte, inte civilt, men dessvärre förekommer detta alltmer som del i den kriminella miljön. Handgranater måste klassas som vapen och sorteras in under vapenlagens paragrafer och straffskala.

Mot bakgrund av detta blir frågan:

 

Vilka åtgärder avser justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att vidta för att handgranater ska klassas som vapen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-08-14 Överlämnad: 2015-08-17 Anmäld: 2015-08-27 Svarsdatum: 2015-08-31 Sista svarsdatum: 2015-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga