Klarhet kring Estonias förlisning

Skriftlig fråga 2008/09:34 av Eldensjö, Kjell (kd)

Eldensjö, Kjell (kd)

den 24 september

Fråga

2008/09:34 Klarhet kring Estonias förlisning

av Kjell Eldensjö (kd)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Den förutvarande regeringen gav i mars 2005 Vinnova uppdraget att ta fram en forskningsstudie över passagerarfärjan M/S Estonias sjunkförlopp. Vinnova anlitade i sin tur – inledningsvis åberopande sekretess – ett antal forskningsinstitutioner som utifrån sina specialkompetenser fick belysa olika moment av och i förloppet. Den 5 maj i år offentliggjordes hela studien och presenterades närmare dels vid modelldemonstrationer i bassäng den 3 april på Chalmers, dels vid ett internationellt symposium på IVA den 23 maj.

Vid modelldemonstrationerna visades med all önskvärd tydlighet att fartyget kapsejsade, vilket fartyget inte gjorde enligt den officiella haveriutredningen (JAIC). Vidare klargjordes att de tre personer som uppehöll sig i fartygets maskinrum vid den inledande slagsidan måste ha lämnat maskinrummet senast kl. 01.06–01.07 och inte som JAIC anger kl. 01.23 eller senare.

Exemplen anger två viktiga omständigheter som visar att JAIC är behäftad med så allvarliga brister att haveriet i grunden behöver utredas på nytt.

Vinnovas överlämnade studie är för närvarande föremål för beredning inom Försvarsdepartementet.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i syfte att vinna ökad klarhet när det gäller M/S Estonias förlisning och när bedömer statsrådet att resultatet av beredningen kan redovisas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-24 Anmäld: 2008-09-25 Besvarad: 2008-10-01 Svar anmält: 2008-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-01)