Klamydia

Skriftlig fråga 2008/09:746 av Wikström i Uppsala, Cecilia (fp)

Wikström i Uppsala, Cecilia (fp)

den 16 mars

Fråga

2008/09:746 Klamydia

av Cecilia Wikström i Uppsala (fp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

För ett par år sedan började en lavinartad ökning av antalet fall av unga människor som smittats av klamydia. Antalet uppskattades till över 47 000 år 2007.

År 2008 tillsattes därför av regeringen, på initiativ av Socialdepartementet, en arbetsgrupp under ledning av Anders Milton för att adressera detta dramatiskt växande problem.

Nu har det snart gått ett år och min fråga till socialministern är:

När kan man förvänta sig att statsrådet lämnar en redogörelse för den aktuella situationen och en beskrivning av vad statsrådet avser att göra för att komma till rätta med detta växande problem bland unga människor i vårt land?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-03-16 Anmäld: 2009-03-17 Svar anmält: 2009-04-01 Besvarad: 2009-04-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-04-01)