Klädskatten

Skriftlig fråga 2020/21:512 av Jessica Rosencrantz (M)

Jessica Rosencrantz (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har meddelat att den ska gå vidare med förslaget om att införa en skatt på vissa kemikalier i kläder och skor som tillverkas eller säljs i Sverige. Skatten har fått omfattande kritik från remissinsatserna, och bland annat har regeringens egen myndighet Kemikalieinspektionen påtalat att skatten riskerar att hämma arbetet med att fasa ut farliga kemikalier. Det innebär i klartext att skatten riskerar att bli kontraproduktiv för miljöarbetet.

Nu framkommer det dessutom att skatten kan vara ett omotiverat handelshinder som bryter mot reglerna för EU:s inre marknad eftersom det redan finns unionsgemsamma bestämmelser som reglerar förekomsten av kemikalier. Skatten har av den anledningen anmälts till EU-kommissionen för att bryta mot EU-lagstiftningen. 

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Kommer ministern att ta hänsyn till svaret från EU-kommissionen när den utformar förslaget till klädskatt i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-16 Överlämnad: 2020-11-16 Anmäld: 2020-11-17 Svarsdatum: 2020-11-25 Sista svarsdatum: 2020-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga