Kinesisk rekrytering av forskare i Sverige med tveksamma metoder

Skriftlig fråga 2020/21:540 av Robert Stenkvist (SD)

Robert Stenkvist (SD)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Enligt tidningen Universitetsläraren (november 2020) rekryterar Kina forskare från västvärlden och Sverige med mycket tveksamma – men ej olagliga – metoder. Kina har etablerat så kallade rekryteringsstationer som finansieras direkt av kommunistpartiet men drivs av lokala aktörer. Rekryteringen uppmärksammades när en omfattande plan granskades lite närmare. Planen går under namnet De tusen talangernas plan. I denna plan finns anvisningar för hur rekryteringen ska gå till. När planen nu uppmärksammats har direktiv gått ut från centralt kinesiskt håll att inte använda namnet De tusen talangernas plan. 

Enligt uppgifter har Kina mellan 2008 och 2016 lyckats locka över minst 60 000 forskare till att arbeta för kinesiska institutioner. Universitetsläraren har delvis hämtat sina uppgifter från en omfattande rapport, Hunting the Phoenix (se https://www.nas.org/blogs/article/hunting-the-phoenix-new-report-uncovers-600-chinese-talent-recruitment-stations). En så kallad rekryteringsstation som nämns av Universitetsläraren är Ideon Science Park, som är knuten till Lunds universitet. 

Universitetsläraren låter dessvärre meddela att när professor Sylvia Schwaag Serger, prorektor vid Lunds universitet, i slutet av 2018 sammanställde en utredning åt Regeringskansliet om hur det svensk-kinesiska samarbetet inom innovation, forskning och högre utbildning kunde stärkas berördes eventuella säkerhetsrisker knappt alls. 

Detta är anmärkningsvärt, då det uppenbarligen föreligger ett hot mot svenska intressen i den kinesiska verksamheten. Även om Kina i de flesta fall inte bryter mot vare sig svensk lag eller andra lagar arbetar de i en gråzon, och deras verksamhet strider uppenbart mot svenska intressen. Självklart finns det en helt legitim verksamhet från universitet och företag världen över med att rekrytera skickliga forskare. Det är inte denna helt legitima verksamhet som denna fråga berör.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Tänker statsrådet och regeringen agera mot bakgrund av främmande makts tveksamma verksamhet med att rekrytera forskare i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-17 Överlämnad: 2020-11-18 Anmäld: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-11-25 Sista svarsdatum: 2020-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga