Kinas repatriering av nordkoreanska flyktingar

Skriftlig fråga 2014/15:530 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Regeringen har vid ett flertal tillfällen markerat tydligt mot kränkningar av mänskliga rättigheter. Det har till och med gått så långt att diplomater kallats hem då utrikesministern stått på sig gällande olika ställningstaganden.

I hårda ordalag har regeringsföreträdare klargjort att människor som flytt undan krig, tortyr eller förföljelse inte ska tvingas tillbaka till det land de flytt ifrån. Att få skydd som flykting är trots allt en mänsklig rättighet som de flesta av oss kan skriva under på.

För inte alls så länge sedan fick jag förmånen att vara med på en talmansresa till Sydkorea. Resan erbjöd många nya erfarenheter, bland annat möjligheten att träffa nordkoreanska flyktingar och lära sig mer om deras hemland Nordkorea. Detta var människor som i ren desperation lyckats ta sig över gränsen till Kina och därefter ned till Sydkorea.

Det kanske svåraste med deras flykt var det faktum att kinesisk polis letade efter nordkoreaner. Alla nordkoreanska flyktingar som upptäcks skickas nämligen tillbaka, och ingen kan veta vilket öde som väntar vare sig dem eller deras familjer. I bästa fall fängslas de bara, men hos många slutar det med tortyr eller till och med avrättning. Flera av de flyktingar som lyckats hålla sig gömda i Kina gör det under fruktansvärda förhållanden. Inte alltför sällan utnyttjar kineser dem eftersom de minst av allt vill bli avslöjade.

Jag önskar ställa följande fråga till utrikesminister Margot Wallström:

 

Har utrikesministern vidtagit några åtgärder för att få Kina att ändra sin hållning gentemot nordkoreanska flyktingar, eller avser ministern att agera för att Kina ska ändra hållning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-15 Överlämnad: 2015-05-16 Anmäld: 2015-05-19 Svarsdatum: 2015-05-27 Sista svarsdatum: 2015-05-27
Svar på skriftlig fråga