Kinas agerande mot Sverige

Skriftlig fråga 2019/20:147 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Kina har under en längre tid agerat aggressivt mot svenska medborgare. Exempel på trakasserier och till och med fängslande har skett under ett antal år.

Den svenske förläggaren Gui Minhai har suttit fängslad under fyra år, och trots upprepade försök från svensk sida har ingen frigivning till Sverige skett.

Nu senast är det den svenske journalisten Kurdo Baksi som anklagas för att underminera relationen mellan Sverige och Kina efter att ha engagerat sig i Gui Minhais fall. Kurdo Baksi har även engagerat sig för Hongkong genom att betona vikten av respekt för Hongkongs särställning.

Tidigare finns exempel på hur Kinas ambassadör och ambassadens förste sekreterare i Sverige har kontaktat svenska riksdagsledamöter och uttryckt sig hotfullt angående ledamöternas engagemang för Tibet.

Med beaktande av Kinas alltmer aggressiva agerande mot Sverige och dess befolkning är det angeläget att verka för att svenska medborgare inte hålls fängslade i Kina, för att svenska journalister ska kunna agera utan hot och för att svenska riksdagsledamöter ska kunna bedriva politik utan att riskera att företrädare för Kinas ambassad uppträder hotfullt.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till utrikesminister Ann Linde:

 

Hur avser utrikesministern och regeringen att agera inom ramen för EU i frågan om Kinas alltmer aggressiva agerande mot svenska medborgare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-10 Överlämnad: 2019-10-10 Anmäld: 2019-10-11 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga