Kilometerbaserad vägtrafikskatt

Skriftlig fråga 2006/07:695 av Hjälmered, Lars (m)

Hjälmered, Lars (m)

den 21 februari

Fråga

2006/07:695 Kilometerbaserad vägtrafikskatt

av Lars Hjälmered (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Sverige saknar som bekant fortfarande motorväg mellan viktiga städer. Bland annat finns det på långa sträckor ingen motorväg mellan Stockholm och Göteborg.

I Tyskland, tillsammans med en rad andra europeiska länder, finns i dag en kilometerskatt för tung lastbilstrafik som omfattar såväl inhemska som utländska lastbilar med en vikt över tolv ton. Tyska staten inkasserade ca 30 miljarder omräknat i svenska kronor från denna skatt förra året och det är, om det införs, ett effektivt sätt att låta utländska användare av vägnätet, tillsammans med de svenska, vara med och betala för dess utbyggnad och underhåll. Naturligtvis kan även annan infrastruktur gynnas.

Har statsrådet för avsikt att utreda kilometerbaserad vägtrafikskatt som ett alternativt finansieringssätt av infrastruktur?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-02-21 Anmäld: 2007-02-21 Besvarad: 2007-02-28 Svar anmält: 2007-02-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-28)