KFOR-styrkornas stängning av smältverket i norra Mitrovica

Skriftlig fråga 1999/2000:1370 av Silfverstrand, Bengt (s)

Silfverstrand, Bengt (s)

den 29 augusti

Fråga 1999/2000:1370

av Bengt Silfverstrand (s) till utrikesminister Anna Lindh om KFOR-styrkornas stängning av smältverket i norra Mitrovica

Natoledda KFOR-styrkor har ockuperat och stängt smältverket Zvecan ingående i gruvkomplexet Trepca i norra Mitrovica i den serbiska provinsen Kosovo. Smältverket är en del av ett komplex bestående av 40 gruvor, vilka är av vital betydelse för hela den federala republiken Jugoslaviens ekonomi och försörjning. I smältverket arbetar 600 etniska albaner och serber sida vid sida. Ett sannolikt ofrånkomligt resultat av stängningen blir att de serbiska arbetarna i likhet med andra minoritetsfolk i Kosovo tvingas lämna området, där det nu sker en systematisk utrensning av de etniska minoriteterna, serber, romer m.fl.

Som skäl för ockupationen av smältverket har angetts att det på grund av utsläpp av giftiga gaser utgör en akut miljöfara för civilbefolkningen. De enda officiellt redovisade miljötesterna i området visar emellertid på fullt acceptabla nivåer vad gäller utsläpp till såväl luft- som vattenmiljön.

Enligt uppgift har det sålunda ockuperade och stängda smältverket, som enligt såväl folkrättsliga kriterier som FN-resolution 1244 är att betrakta som jugoslavisk egendom, överlåtits till ett konsortium ägt av utländska gruvintressen där även ett svenskt företag ingår.

Mot ovanstående bakgrund vill jag fråga vilka initiativ utrikesministern är beredd att vidta i FN för att påtala ovannämnda missförhållanden.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-29 Besvarad: 2000-09-07 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-07)