Kemikalieskatten

Skriftlig fråga 2019/20:234 av Olle Thorell (S)

Olle Thorell (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Kemikalieskatten infördes i juli 2017 och skärptes i år. För att komma till rätta med kemikalier i elektronik och i vitvaror tas en skatt ut efter hur mycket produkten väger. Men utländska företag berörs inte av skatten. Svenska konsumenter kan därför fortsätta att e-handla från utländska butiker utan kemikalieskatt. Detta är något som snedvrider konkurrensen och missgynnar svenska företag.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser statsrådet att se över kemikalieskatten för att komma till rätta med de olyckliga konsekvenser som skatten medför?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-22 Överlämnad: 2019-10-23 Anmäld: 2019-10-24 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga