Kemikalieinspektionens uppdrag

Skriftlig fråga 2014/15:514 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Kemikalieinspektionen har anmälts till Justitiekanslern för sina för långa handläggningstider.

Kemikalieinspektionen har fått mer pengar, ca 10 miljoner, för budgetåret 2015.

Myndigheten klarar inte heller att leva upp till EU:s krav på ett avgörande av ärenden inom tolv månader. Detta medför att myndigheten inte klarar sitt uppdrag och sitt ansvar att handlägga ansökningar och godkännande av bekämpningsmedel inom rimlig tid. Detta är allvarligt för företag och lantbruket i Sverige.

Trots mer pengar klarar inte Kemikalieinspektionen sitt jobb, och Justitiekanslern konstaterar enligt tidningsuppgifter att problemet med de långa handläggningstiderna kräver ytterligare omedelbara insatser.

 

Vad avser klimat- och miljöministern att göra för att Kemikalieinspektionen omgående ska klara sitt uppdrag och lösa de uppgifter och den kritik som JK riktar mot myndigheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-08 Överlämnad: 2015-05-08 Anmäld: 2015-05-19 Svarsdatum: 2015-05-20 Sista svarsdatum: 2015-05-20
Svar på skriftlig fråga