Kemikalieinspektionens långa handläggningstider

Skriftlig fråga 2014/15:555 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Nyligen fick Kemikalieinspektionen (KemI) ta emot allvarlig kritik från Justitiekanslern (JK) angående myndighetens långa handläggningstider rörande produktgodkännande av bekämpningsmedel. De långa handläggningstiderna är ett problem ur flera aspekter, dels gentemot den svenska förvaltningslagen som stipulerar enkel, snabb och billig handläggning, dels för verksamma inom lantbruk och trädgård samt för dessa näringars utveckling på kort och lång sikt.

 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson vilka åtgärder hon avser att vidta för att verksamheten vid KemI ska bli effektivare så att KemI får möjlighet att korta de oacceptabelt långa handläggningstiderna.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-21 Överlämnad: 2015-05-21 Anmäld: 2015-05-22 Svarsdatum: 2015-05-27 Sista svarsdatum: 2015-06-03
Svar på skriftlig fråga