Kemiämnet i den nya gymnasieskolan

Skriftlig fråga 2007/08:861 av Rothenberg, Hans (m)

Rothenberg, Hans (m)

den 28 februari

Fråga

2007/08:861 Kemiämnet i den nya gymnasieskolan

av Hans Rothenberg (m)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Kemisk och kemirelaterad forskning och utveckling har lett till framställning av många nya ämnen med stor betydelse för samhället inom kemisk‑, livsmedels‑, läkemedels- och energirelaterad industri. Kemikunskaper har även en nyckelfunktion för en långsiktigt hållbar utveckling av samhället och för att hantera miljöproblem.

Samhällets behov av personer med goda kunskaper inom kemiteknik är stort och kemister utexaminerade från universitet och högskolor kan normalt se fram emot en god arbetsmarknad då många kemister även anställs av företag inom andra branscher. Trots detta är kemiämnets status ofta låg i attitydundersökningar med endast ett fåtal sökande till lärarutbildningen i kemi, vilket starkt äventyrar ämnets framtida utveckling.

För att tillgodose samhällets behov av kemikunnande måste kunniga kemilärare utbildas för grund- och gymnasieskolan. Förutom en god naturvetenskaplig ämneskunskap efterfrågas dessutom i dag en bredare syn på naturvetenskap och förmåga att lösa problem.

Därför vill jag fråga vilka initiativ utbildningsministern ämnar vidta ta för att tillgodose att kemikunskaperna framöver ligger på en högre nivå så att fler studenter går vidare till eftergymnasial utbildning inom detta område.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-28 Anmäld: 2008-03-03 Besvarad: 2008-03-05 Svar anmält: 2008-03-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-05)