Katrineholm som ort för EU:s ekonomiska toppmöte 2009

Skriftlig fråga 2006/07:1445 av Olovsson, Fredrik (s)

Olovsson, Fredrik (s)

den 29 juni

Fråga

2006/07:1445 Katrineholm som ort för EU:s ekonomiska toppmöte 2009

av Fredrik Olovsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

År 2009 är Sverige ordförandeland i EU. Det ger statsråden möjligheter att visa upp Sverige för sina kolleger och den europeiska pressen. Under det förra svenska ordförandeskapet hade exempelvis utrikesminister Anna Lindh ett uppskattat möte med sina kolleger i Nyköping som var hennes hemkommun.

Finansministern bor sedan en tid i Katrineholms kommun – Sveriges lustgård. Katrineholm är en kombination av modern industriort och öppet svenskt kulturlandskap. Här finns framgångsrika svenska industriföretag, sjöar, skogar, slott och herrgårdar. Den som söker en plats för avkoppling eller en stimulerande plats för arbete finner det på någon av de konferens- och rekreationsanläggningar som finns i kommunen. Ett möte med informella Ekofinrådet i finansministerns hemkommun skulle vara ett bra sätt att visa upp en viktig och fin del av Sverige.

Min fråga till finansministern är därför om han avser att förlägga ett möte med Ekofinrådet till Katrineholm.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-29 Besvarad: 2007-07-11 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-11)