Katolska kyrkan och aidsförebyggande arbete

Skriftlig fråga 2000/01:1540 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 2 augusti

Fråga 2000/01:1540

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Anna Lindh om Katolska kyrkan och aidsförebyggande arbete

Jag har, genom att resa i Sydafrika, sett hur aids sprider sig med en fasansfull hastighet och hur svårt det är att nå ut med information om att en verkningsfull åtgärd för att förhindra ytterligare spridning är att använda kondom. Det finns många goda exempel på förebyggande arbete när det gäller att begränsa aidsspridningen. FN:s generalsekreterare Kofi Annan har sagt att man måste upprätta en global fond mot hiv och aids. Många länder och biståndsorganisationer gör ett stort och viktigt arbete både i förebyggande syfte och i direkt arbete med de aids/hiv-drabbade. Det är ofta kvinnor och barn som drabbas och vi kan i medierna läsa och höra om alla de afrikanska barn som är föräldralösa i aidsepidemins fotspår.Samtidigt så har södra Afrikas katolska biskopar uttalat sig om att användandet av kondom inte kan betraktas som ett vapen i kampen mot aids. Dessa biskopars förakt för alla de drabbade leder till en stor vanmakt för de som arbetar för att begränsa epidemin. Den katolska kyrkans inställning är minst sagt klandervärd och dess inflytande i södra Afrika kan tyvärr leda till att aidsepidemin ytterligare förvärras. Dess åsikt väger tungt och är ett effektivt hinder. Den sydafrikanske biskopen Kevin Dowlings uppfattning att kondomer snarare kan definieras som livräddare än som preventivmedel är ett steg i rätt riktning som den katolska kyrkan tyvärr inte instämmer i.

Min fråga är om utrikesminister Anna Lindh, med anledning av de katolska biskoparnas ställningstagande vid mötet i Sydafrika, kommer att arbeta för att frågan om aidsförebyggande arbete kommer att tas upp vid de regelbundna möten som hålls mellan Vatikanens företrädare och EU-kretsen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-08-02 Besvarad: 2001-08-31 Anmäld: 2001-09-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-08-31)