Katastrofbistånd till Haiti

Skriftlig fråga 2011/12:510 av Forslund, Kenneth G (S)

Forslund, Kenneth G (S)

den 4 april

Fråga

2011/12:510 Katastrofbistånd till Haiti

av Kenneth G Forslund (S)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Jordbävningen för drygt två år sedan har medfört förödande konsekvenser i ett redan mycket fattigt land. Inte minst den koleraepidemi som bröt ut efter jordbävningen har skördat tusentals liv.

FN har nu meddelat att antalet kolerafall i Haiti ökar igen. Det har att göra med att regnperioden nu startat, och man befarar att antalet kolerafall kan stiga till uppåt tusen på en enda dag under regnperioden. Så skedde förra året. Men samtidigt minskar nu de internationella hjälporganisationerna sina insatser. Det är viktigt att biståndet är uthålligt och inte bara följer mediernas strålkastarljus.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga biståndsministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att Sverige fortsatt ska bidra till humanitärt stöd till Haiti och för att bidra till att landet ska kunna ta hand om de koleradrabbade.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-04-04 Anmäld: 2012-04-10 Besvarad: 2012-04-13 Svar anmält: 2012-04-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-13)