Katastrofbistånd till Bolivia

Skriftlig fråga 2006/07:523 av Linde, Hans (v)

Linde, Hans (v)

den 23 januari

Fråga

2006/07:523 Katastrofbistånd till Bolivia

av Hans Linde (v)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Bolivia drabbades den 21 januari av våldsamma översvämningar. Översvämningarna, som drabbade sju av landets nio provinser, var så kraftiga att den bolivianska vicepresidenten Alvaro Garcia Linera utlyst undantagstillstånd. Översvämningarna den här gången uppskattas till att ha förstört värden för 90 miljoner dollar, vilket är en oerhörd summa för Bolivia – Sydamerikas fattigaste land. 52 000 människor har blivit hemlösa. Det är de fattigaste som drabbas hårdast. Även om man klarar sig undan de första dagarnas förstörelse kan översvämningarnas följder på sikt bli livshotande. Sverige har ett särskilt ansvar för Bolivia. Bolivia är det land i Latinamerika som Sverige prioriterat när det gäller bistånd. Som en del av den industrialiserade världen har Sverige också ett ansvar. Åtskilliga undersökningar och forskningsresultat har visat att de väldiga översvämningarna i Syd- och Centralamerika är en effekt av omfattande industriutsläpp från främst USA och Europa. Därför är det i dag angeläget att Sverige ökar sitt bistånd till Bolivia – i första hand i form av akut katastrofbistånd, men att detta sedan övergår i verksamheter av mer varaktig art och med en sådan inriktning att exploateringen av landets naturtillgångar kommer hela landets befolkning till del samt medför en modernisering av landets författning och statsförvaltning i en mer demokratisk riktning – något som landets befolkning krävde i en folkomröstning för två år sedan.

Jag vill fråga statsrådet Gunilla Carlsson:

Avser statsrådet att avsätta biståndsmedel till Bolivia efter de kraftiga översvämningarna i landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-01-23 Anmäld: 2007-01-23 Besvarad: 2007-01-31 Svar anmält: 2007-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-31)