Katastrofbistånd till Bolivia från EU

Skriftlig fråga 2006/07:524 av Linde, Hans (v)

Linde, Hans (v)

den 23 januari

Fråga

2006/07:524 Katastrofbistånd till Bolivia från EU

av Hans Linde (v)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Bolivia drabbades den 21 januari av våldsamma översvämningar. Översvämningarna, som drabbade sju av landets nio provinser, var så kraftiga att den bolivianska vicepresidenten Alvaro Garcia Linera utlyst undantagstillstånd. Översvämningarna den här gången uppskattas till att ha förstört värden för 90 miljoner dollar, vilket är en oerhörd summa för Bolivia – Sydamerikas fattigaste land. 52 000 människor har blivit hemlösa. Det är de fattigaste som drabbas hårdast.

Även om man klarar sig undan de första dagarnas förstörelse är översvämningarna på sikt livshotande. Som en del av den industrialiserade världen har Sverige och Europeiska unionen ett ansvar. Åtskilliga undersökningar och forskningsresultat har visat att de väldiga översvämningarna i Syd- och Centralamerika är en effekt av omfattande industriutsläpp från främst USA och Europa. Därför är det i dag angeläget att EU ökar sitt bistånd till Bolivia – i första hand i form av akut katastrofbistånd, men att detta sedan övergår i verksamheter av mer varaktig art och med en sådan inriktning att exploateringen av landets naturtillgångar kommer hela landets befolkning till del samt medför en modernisering av landets författning och statsförvaltning i en mer demokratisk riktning – något som landets befolkning krävt i en folkomröstning för två år sedan.

Jag vill fråga statsrådet Gunilla Carlsson:

Avser statsrådet att inom EU verka för ett omfattande och effektivt katastrofbistånd till Bolivia?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-01-23 Anmäld: 2007-01-23 Besvarad: 2007-01-31 Svar anmält: 2007-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-31)