Kastrering av grisar

Skriftlig fråga 2010/11:470 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 29 april

Fråga

2010/11:470 Kastrering av grisar

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Den 27 april beslutade riksdagen att kastrering utan bedövning av grisar ska förbjudas så snart det finns alternativ. I samma beslut konstateras det att det finns fullgoda alternativ, till exempel bedövning eller så kallad immunovaccinering.

Jag vill fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

När avser landsbygdsministern att genomföra riksdagens beslut så att obedövad kastrering av grisar inte längre kommer att ske?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-04-29 Anmäld: 2011-05-03 Svar anmält: 2011-05-11 Besvarad: 2011-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-11)