Kassaservice och lantbrevbärare

Skriftlig fråga 2007/08:1542 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 14 augusti

Fråga

2007/08:1542 Kassaservice och lantbrevbärare

av Lars Johansson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Statens och Postens generella ansvar för att tillhandahålla betaltjänster är under avveckling. Det finns dock fortfarande behov av ett statligt åtagande för de medborgare som bor i geografiska områden som saknar kommersiella alternativ vid upphandling av betaltjänsterna. Även behoven hos personer med funktionsnedsättning måste beaktas.

I gles- och landsbygder där kommersiella alternativ saknades utfördes de grundläggande betaltjänsterna genom lantbrevbäring. Postens organisation av lantbrevbärare byggdes ut som en kompensation för nedläggningar av postkontor. Det fanns i slutet av 1990-talet 2 700 lantbrevbärarlinjer som betjänade 700 000 hushåll och 5 000 företag. Ungefär 5 500 hushåll fick kassaservice av lantbrevbärare. En fjärdedel av hushållen hade mer än 2,5 kilometer till närmaste fasta serviceställe.

Enligt uppgift från Post- och telestyrelsen, PTS, ska kassatjänster via lantbrevbärare upphöra den 28 november i år. Samtidigt skriver PTS att funktionshindrade och personer som är över 80 år ska få motsvarande tjänst i framtiden men att denna tjänst då ska upphandlas. Detta har skapat mycket oro i gles- och landsbygder. Frågan är om statsrådet verkligen kan garantera att kassatjänster via lantbrevbärare kommer att finnas kvar efter den 28 november 2008.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta så att betaltjänster kan finnas för funktionshindrade och äldre över 80 år i gles- och landsbygder där lokal postservice saknas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-27 Svar anmält: 2008-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-27)