Kassaregisterlagen för fäbodverksamhet och torghandel

Skriftlig fråga 2015/16:1282 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I Aftonbladet har vi kunnat läsa om en fäbodkulla i Dalarna som nu slåss mot Skatteverket för att kunna ha kvar sin verksamhet. Hon beskrivs som att vara en av landets sista fäbodkullor och enligt egen utsago är det Sveriges mest besökta fäbodar. På gården finns tio kor som används för produktion av bland annat smör, mjölk och ost.

Skatteverket kräver nu att fäboden, trots brist på elektricitet, mobiltäckning och internet, ska ha ett kassaregister. Myndigheten struntar i att djuren behöver ständig tillsyn, och hänvisar i stället till dieseldrivna eller solcellsdrivna aggregat för att kunna upprätthålla rådande byråkratiska regler. Med små marginaler kan alltså en statlig myndighet få hårt arbetande människor på landsbygden att lägga ned sin verksamhet, då dessa alternativ är fullständigt orimliga. Resultatet är inte bara ett hårt slag mot kulturarvet och landsbygden, utan bidrar även till färre arbetstillfällen och till  ett större behov av bidrag till personer som i dag är självförsörjande.

Fäbodverksamheten är inte den enda bransch som drabbats hårt av dagens krav på kassaregister. Vi har likaså fått se hur det slagit mot torghandel, vilket drabbat knallar som i dag ofta råkar ut för driftsstörningar. Trots att Skatteverket i dag kan göra undantag för kassaapparater finns det uppenbara fall då detta inte sker varför undertecknad önskar ställa följande fråga till finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser finansministern att vidta åtgärder för att fäbodverksamhet, torghandel eller andra verksamheter inte ska drabbas av onödig byråkrati genom kassaregisterlagen och vad avser ministern i sådana fall att göra för att förhindra att viktiga kulturarv eller arbetstillfällen i landsbygden går förlorade?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2016-05-25 Överlämnad: 2016-05-26 Anmäld: 2016-05-27 Sista svarsdatum: 2016-06-01
Svar på skriftlig fråga