Kassaregisterkrav i konflikt med elsäkerhetskrav

Skriftlig fråga 2013/14:591 av Jonas Eriksson (MP)

Jonas Eriksson (MP)

till Näringsminister Annie Lööf (C)

 

Sedan den 1 januari 2014 måste torg- och marknadshandlare som tidigare haft ett generellt undantag använda sig av kassaregister. I propositionen som ledde till den nya lagstiftningen framställs det av regeringen som att både de tekniska och ekonomiska konsekvenserna för de berörda företagen var överkomliga. Kassaregister och kontrollenheter som uppfyller föreskrivna krav skulle gå att köpa från ca 6 000 kronor. Med en livslängd på sju år skulle den årliga kostnaden bli låg. Den ökade efterfrågan på kassaregister skulle också få leverantörerna att förbättra sina produkter.

Miljöpartiet de gröna gjorde inte samma bedömning som regeringen utan föreslog att undantaget skulle få finnas kvar i väntan på en grundligare utredning om hur man skulle kunna förbättra konkurrensen och skattekontrollen hos torg- och marknadshandeln.

Det har nu, efter snart ett halvår med den nya lagen, blivit uppenbart att regeringens underlag inte överensstämde med verkligheten. Flertalet kassaregister och kontrollenheter är inte gjorda för utomhusbruk. Att använda dessa utomhus strider enligt Elsäkerhetsverket mot elsäkerhetsregler.

Måna om att följa den nya lagstiftningen har många torg- och marknadshandlare ovetandes köpt kassaregister som inte är godkända. Kassaregister och kontrollenheter som får användas utomhus är många gånger dyrare i inköp än vad regeringen förespeglade i sin proposition till riksdagen. Leverantörerna av kassaregister har heller inte svarat upp med produktutveckling eller lägre priser.

Trots dessa problem signalerar Skatteverket att de kommer att påföra kontrollavgifter à 10 000 kronor på de handlare som inte har något kassaregister, för att de är rådvilla om vilka kassaregister de kan använda eller för att de inte kan bära den mycket högre, än vad regeringen förespeglade, kostnaden för inköp.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta med anledning av det uppkomna läget?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-05-06 Överlämnad: 2014-05-06 Besvarad: 2014-05-14 Sista svarsdatum: 2014-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga