Kartvårdscentralen i Ånge

Skriftlig fråga 1997/98:54 av Eberstein, Susanne (s)

Eberstein, Susanne (s)
Fråga 1997/98:54 av Susanne Eberstein (s) till inrikesministern om Kartvårdscentralen i Ånge

Kartvårdscentralen i Ånge är en avdelning inom det statliga Lantmäteriverket, som bl.a. arbetar med restaurering av kartor och arkivmaterial. Den kom till 1984 genom ett riksdagsbeslut, där LMV tilldelades särskilda medel för etableringen. Av regionalpolitiska skäl lades verksamheten i Ånge.

Verksamheten har varit framgångsrik och i Ånge finns ett kunnande och en unik kompetens som byggts upp under mer än tio år.

Anslagsramarna för Kartvårdscentralen föreslås nu minska med 2,3 miljoner, vilket skulle innebära en personalreducering med cirka tio personer och i förlängningen hota verksamheten i Ånge.

Behovet av kartkonservering och restaurering är fortfarande stort dels för LMV men också för Landsarkivets arkivmaterial. I arkivlagen från 1991 sägs också att vi skall vårda vårt kulturarv.

För närvarande utreds arkivfrågan inom LMV, och innan det är klart hur arkivfrågan på lång sikt skall lösas, är det viktigt att den kompetens som finns i Ånge tas till vara.

Vilka åtgärder avser inrikesministern att vidta för att slå vakt om en verksamhetsmässig och regionalpolitisk framgångsrik satsning?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-10-14 Anmäld: 1997-10-20 Besvarad: 1997-10-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga