Kartläggningar av nationella minoriteter

Skriftlig fråga 2008/09:698 av Linna, Elina (v)

Linna, Elina (v)

den 6 mars

Fråga

2008/09:698 Kartläggningar av nationella minoriteter

av Elina Linna (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Regeringen har gett Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att kartlägga dels hälsosituationen, dels mäns våld mot kvinnor bland Sveriges nationella minoriteter samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar.

Det är en lovvärd ambition att ta reda på om dessa grupper är extra utsatta. På så sätt möjliggörs riktade insatser och arbete mot orättvisor. Uppdragen innebär emellertid en svår balansgång. Den historiska erfarenheten visar att registrering av etnisk tillhörighet är något mycket riskabelt. Även när det som här gäller kartläggningar med goda avsikter finns det skäl att iaktta stor försiktighet.

Att kartlägga hälsa respektive mäns våld mot kvinnor kopplat till etnisk tillhörighet riskerar vidare att leda till ett utpekande av dessa grupper. Majoritetssamhällets ofta negativa bild av dessa grupper kan komma att stärkas. Det är på så sätt två mycket känsliga uppdrag som regeringen har gett Statens folkhälsoinstitut. De kan leda till önskvärda effekter men innebär samtidigt vissa risker som måste hanteras.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är därför:

Vad avser statsrådet att göra för att uppdragen inte ska medföra negativa konsekvenser för de nationella minoriteterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-06 Anmäld: 2009-03-09 Besvarad: 2009-03-11 Svar anmält: 2009-03-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-11)