Kartläggning av habiliteringsersättningen

Skriftlig fråga 2015/16:926 av Tomas Eneroth (S)

Tomas Eneroth (S)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Enligt rapporten Socialstyrelsens Öppna jämförelser kan man utläsa att 87 procent av Sveriges kommuner betalar ut habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet. De öppna jämförelserna ger dock ingen indikation om nivå för ersättningen. I rapporten Daglig verksamhet enligt LSS – en kartläggning, utgiven av Socialstyrelsen, framkom att ersättningen i medeltal låg på cirka 34 kronor per arbetsdag. Rapporten är framtagen 2008 och bygger på enkätsvar från kommuner. Sedan dess har ingen samlad sammanställning av vad som hänt med habiliteringsersättningen genomförts. Även om ersättningen är en kommunal ersättning borde det rimligtvis också ligga i statens intresse att se hur omfattningen och nivåerna utvecklas.

Min fråga till statsrådet är därför:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ till att det genomförs en förnyad kartläggning av habiliteringsersättningen? Kommer en kartläggning av habiliteringsersättningen ingå i direktivet till LSS-utredningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-03-07 Överlämnad: 2016-03-07 Anmäld: 2016-03-08 Sista svarsdatum: 2016-03-16 Svarsdatum: 2016-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga