Karolinska institutet

Skriftlig fråga 2018/19:297 av Fredrik Christensson (C)

Fredrik Christensson (C)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

De senaste veckorna har ny information kommit fram gällande Karolinska institutets agerande under och efter Macchiarini-affären. Bland annat har en ny bok publicerats, och Sveriges Radios Ekot har visat att underlaget till KI:s rapport efter skandalen inte går att hitta och att de många inspelade intervjuerna utredarna gjorde är försvunna. Det är anmärkningsvärt.

Flera har nu menat att det krävs en ny, oberoende utredning för att få klarhet i det uppmärksammade fallet. Regeringen är ytterst ansvarig för Karolinska institutet.

Jag vill ställa följande fråga till statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta med anledning av de nya uppgifterna om hanteringen på KI?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-21 Överlämnad: 2019-02-21 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-03-06 Sista svarsdatum: 2019-03-06
Svar på skriftlig fråga