Kärnvapenhotet från Kaliningrad

Skriftlig fråga 2013/14:263 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 19 december

Fråga

2013/14:263 Kärnvapenhotet från Kaliningrad

av Anders Karlsson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

I våras övade Ryssland attacker på mål i Sverige. Två bombplan, med eskort av jaktflyg, simulerade angrepp mot viktiga militära anläggningar i Sverige. Inga svenska plan lyfte för att möta dem, varefter det utbröt en debatt kring huruvida det egentligen var nödvändigt och därför inget konstigt eller om det visade på Försvarsmaktens ekonomiska kris med dito usel svensk försvarsförmåga.

Regeringen har inte gett Försvarsmakten alla de förutsättningar som behövs för en effektiv insatsverksamhet, säger nu riksrevisorn som granskat Försvarsmakten.

Nyligen avslöjade också den tyska tidningen Bild Zeitung att Ryssland i hemlighet placerat ut taktiska robotar av typen Iskander, som kan bära kärnvapen, i Kaliningrad. Om uppgifterna stämmer handlar det om robotar som kan nå i princip hela Sverige utom Norrland. President Putin bedriver en medveten militär uppladdning i Östersjöområdet kombinerad med ekonomiska påtryckningar mot grannstater som tidigare tillhört Sovjetunionen. I slutet av september avslutades storövningen Zapad 2013 där Ryssland och Vitryssland tillsammans övade stora förband, enligt vissa uppgifter så mycket som 70 000 man, i bland annat landstigning.

Utrikesministern förefaller rycka på axlarna åt Iskanderrobotarna i Kaliningrad. Någon kommentar från försvarsministern saknas.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av kärnvapenhotet från Kaliningrad och den militära upptrappning från rysk sida som Iskanderrobotarna utgör?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-19 Anmäld: 2013-12-20 Besvarad: 2013-12-30 Svar anmält: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-30)