kärnsäkerhetsberedskap

Skriftlig fråga 2000/01:448 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 14 december

Fråga 2000/01:448

av Kjell-Erik Karlsson (v) till försvarsminister Björn von Sydow om kärnsäkerhetsberedskap

Vilken vikt lägger samhället vid befolkningens säkerhet inom kärnkraftsverkens beredskapszoner? Frågan är berättigad då det nyligen framkommit att informationsbroschyrer om hur man ska bete sig varit så gamla som från 1988 (Limabacka Förskola Varberg) samt jodtabletter där förbrukningsdatumet gått ut för nio år sedan och att de speciella radioapparaterna med RDS-varnare inte finns på plats.

Enligt en artikel i Hallands Nyheter den 14 december 2000 uppger Varbergs kommuns beredskapssamordnare att ett skäl till problemet är att flera myndigheter är inblandade, ett annat skäl är kostnaderna.

Dessa skäl kan inte vara acceptabla för att ej hålla beredskapen aktuell i våra kärnkrafts kommuner.

Vad avser ministern göra för att förbättra informationen och säkerställa beredskapen i kärnkraftskommunerna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-12-14 Besvarad: 2000-12-20 Anmäld: 2001-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-12-20)