Kärnkraftverket i Astraviec

Skriftlig fråga 2019/20:530 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Kärnkraftverket i belarusiska Astraviec har blivit en prioriterad säkerhetsfråga för grannlandet Litauen, som ställer sig frågande till belarusiska myndigheters förmåga att upprätthålla en tillräckligt hög standard för säkerheten. Ett starkt engagemang och en stark oro har även uttryckts från politiker i Estland och Lettland.

Frågor kopplade till strålsäkerhetsområdet måste naturligtvis tas på stort allvar, och ett förtroendefullt internationellt samarbete kring frågorna är naturligtvis av stor vikt.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Har ministern tagit upp frågor kopplade till kärnkraftverket i Astraviec i samband med sitt möte med president Aleksandr Lukasjenko, och hur avser ministern att arbeta vidare med frågan för att försäkra sig om att kärnkraft i vårt närområde håller samma höga krav på säkerhet som i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-02 Överlämnad: 2019-12-03 Anmäld: 2019-12-04 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11
Svar på skriftlig fråga