Kärnkraftsutbyggnaden i Finland

Skriftlig fråga 2007/08:1438 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 3 juli

Fråga

2007/08:1438 Kärnkraftsutbyggnaden i Finland

av Birgitta Eriksson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Företaget Fennovoima Oy bildades förra året för att bygga ett kärnkraftverk enbart för delägarnas fromma. De ska kunna köpa el från sitt kärnkraftverk till självkostnadspris. De fem grundarna är stålbolaget Outokumpu, gruv- och smältverksföretaget Boliden, energibolaget Rauman Energia, det kommunala kraftbolaget Katternö i finska Österbotten samt den tyska energijätten Eons finska dotterbolag Eon Suomi. Eon har också stora intressen i svensk kärnkraft. Den planerade tidsplanen är att kärnkraftverket ska stå klart och kunna köras i gång senast 2018. Det är ännu inte bestämt var kraftverket ska ligga, om det ska bli en eller två reaktorer eller om det ska vara en kokvatten- eller en tryckvattenreaktor, men miljökonsekvenserna kan bedömas ändå. Fyra alternativa platser är aktuella – Simo, Pyhäjoki och Kristinestad utefter Bottenvikens kust samt Strömfors i Finska viken. Alla tre orterna i Bottenviken ligger nära Sverige och de stora norrlandsstäderna Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå. Från Pyhäjoki till Skellefteå, Piteå och Luleå tvärs över Bottenviken är det bara lite mer än tio mil. Simo ligger ännu närmare Sverige, bara fem mil från Haparanda, den nya Norrlandsmetropolen sedan Ikea etablerat sig där och lockat till sig mängder av andra företag. Längsta avståndet är mellan Kristinestad och Sundsvall, ca 20 mil tvärsöver vattnet. En rad olika remissinstanser har lämnat kritiska synpunkter via Naturvårdsverket. Finlands statsminister är statsrådets partivän. Det svenska Centerpartiet har tidigare velat avveckla den svenska kärnkraften.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta gentemot Boliden, Eon och Finland för att avråda från det nya kärnkraftsbygget?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-07-03 Besvarad: 2008-08-06 Anmäld: 2008-08-14 Svar anmält: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-06)