Kärnkraftssäkerheten

Skriftlig fråga 2006/07:1316 av Jeppsson, Peter (s)

Jeppsson, Peter (s)

den 7 juni

Fråga

2006/07:1316 Kärnkraftssäkerheten

av Peter Jeppsson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

SKI har inkommit med kritik mot Forsmark för brister som härrör ur att kärnkraftverket saknar kompetens inom människa och teknik. En mycket allvarlig brist som gör att ansvarig personal inte kan tillgodogöra sig informationen som de avancerade systemen producerar. SKI kritiserar även Forsmark för att inte på ett strukturerat sätt ha dragit lärdom av de tidigare ombyggnationer som gjorts på kärnkraftverket.

Med anledningen av SKI:s kritik vill jag fråga ansvarig minister Andreas Carlgren om han avser att vidta några åtgärder för att förbättra säkerheten på svenska kärnkraftverk.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-06-07 Anmäld: 2007-06-07 Svar anmält: 2007-06-19 Besvarad: 2007-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-19)