kärnkraftssäkerhet

Skriftlig fråga 1999/2000:780 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 28 mars

Fråga 1999/2000:780

av Kjell-Erik Karlsson (v) till miljöminister Kjell Larsson om kärnkraftssäkerhet

Statens kärnkraftinspektion ansvarar för tillsynen av och säkerheten vid våra kärnkraftverk. När det gäller de äldsta reaktorerna som fortfarande är i drift är en av dem renoverad och säkerhetsmässigt uppdaterad, Oskarshamn 1. Detta gjordes till en kostnad på över 2 miljarder kronor exklusive kostnaderna för produktionsbortfall under den flera år långa tid avställningen varade. Barsebäck 1 har sedan dess stängts av och staten har åtagit sig dryga kostnader för ersättning till Sydkraft.

Det har funnits ett projekt som syftat till att modernisera de tre äldsta i drift varande reaktorerna till modern och godtagbar säkerhetsstandard, TRIM, "trillingarnas modernisering", omfattade såväl Oskarshamn 2 som Barsebäck 1 och 2. Efter B 1:ans stängning torde projektet nu gälla O 2 och B 2.

Det är nu 20 år sedan förra reaktorsäkerhetsutredningen, och de mål som då sattes upp har inte genomförts, i alla fall inte i dessa reaktorer. Säkerheten vid våra kärnkraftverk rör alla som bor inte bara i närheten av verken utan också på stora avstånd därifrån. Jag anser att allmänheten borde ha tillgång till uppgifterna om dessa åtgärder och därmed förbundna kostnader.

Min fråga till miljöministern blir därför:

Vad avser regeringen göra för att till allmänheten redovisa Statens kärnkraftinspektions beräknade kostnader för att uppdatera Barsebäck 2 och Oskarshamn 2 till modern och godtagbar säkerhetsstandard?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-30 Anmäld: 2000-04-04 Besvarad: 2000-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-05)