kärnfamiljer

Skriftlig fråga 1997/98:899 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)
Fråga 1997/98:899 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori om kärnfamiljer

I barnkonventionen betonas betydelsen av att hålla ihop familjer och föräldrarnas huvudansvar för barnets utveckling. Jag delar den uppfattningen. I ett pressmeddelande från Utlänningsnämnden (den 22 juni 1998) meddelas att UN avslår ny ansökan från två syskon från Chile som vistats i Gävletrakten. Barnen har en familjetragedi bakom sig med bl.a. misshandel och misstänkta övergrepp från fadern. Med anledning av detta har chilenska myndigheter på föräldrarnas begäran överfört vårdnaden för barnen till en morbroder i Sverige. Detta innebär att det i Chile inte finns någon som har vårdnaden för barnen. Utlänningsnämnden skriver i sitt pressmeddelande att "det förhållandet att föräldrarna fört över vårdnaden till en morbror i Sverige medför inte i sig att denna anknytning bör ges försteg framför anknytningen till föräldrarna i hemlandet."

Även i Sverige omhändertas barn och vårdnaden överförs till t.ex. fosterföräldrar. Den faktiska och juridiska vårdnaden ligger då på fosterföräldrarna. I Sverige betraktas dessa "nya" familjer som kärnfamilj. Utlänningsnämndens beslut att inte betrakta den faktiska och juridiska vårdnadshavaren och de chilenska barnen som kärnfamilj kan därför få konsekvenser för hur vi i Sverige skall behandla familjer där föräldrarna inte är de biologiska.

Min fråga till statsrådet Schori är:

Vilka åtgärder har regeringen för avsikt att vidta för att den rådande synen på "kärnfamilj" inte endast skall gälla svenska familjer?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-06-30 Anmäld: 1998-07-06 Besvarad: 1998-08-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga