Karenstid för politiskt sakkunniga

Skriftlig fråga 2012/13:238 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 10 januari

Fråga

2012/13:238 Karenstid för politiskt sakkunniga

av Peter Persson (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Den borgerliga regeringen har drygt 170 politiskt tillsatta tjänstemän. Uppemot 50 politiska medarbetare i Regeringskansliet har sedan 2006 gått till uppdrag inom public affairs eller pr-branschen. Deras nya uppdrag är att påverka sina tidigare arbets- och uppdragsgivare, vilket öppnar för betydande korruptionsrisker. De tidigare grindvakterna blir de nya dörröppnarna. Från de tidigare S-regeringarna under 2000-talet har bara 28 sakkunniga gjort motsvarande resa, varav enbart sex under S-regeringstiden.

Någon form av karenstid eller annan åtgärd behövs för att motverka risken för korruption och stärka allmänhetens förtroende för att Regeringskansliet inte är manipulerat av särintressen som medvetet köpt upp tidigare politiska tjänstemän.

Avser statsrådet att föreslå en karenstid eller någon annan form av åtgärd för politiskt sakkunniga för att motverka risken för korruption?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-01-10 Anmäld: 2013-01-14 Besvarad: 2013-01-16 Svar anmält: 2013-01-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-16)