Kapitalförsörjning vid nybyggnation på landsbygden

Skriftlig fråga 2009/10:856 av Åsling, Per (c)

Åsling, Per (c)

den 1 juni

Fråga

2009/10:856 Kapitalförsörjning vid nybyggnation på landsbygden

av Per Åsling (c)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Det är av största vikt att skapa underlag för fler människor att driva företag och bosätta sig på landsbygden. Därför måste politiken underlätta för fler och växande företag, för större rörlighet på fastighetsmarknaden och för kreditgarantier vid nybyggen. Kreditmarknaden fungerar bristfälligt i stora delar av landet och särskilt på landsbygden.

Det är angeläget att staten medverkar till kreditgarantier för att underlätta nyproduktion av bostäder och kommersiella lokaler på landsbygden. Det är ett faktum att bankerna ofta inte lånar ut pengar till nyproduktion på landsbygden, eftersom marknadsvärdet är lågt i förhållande till produktionskostnad.

Underlättande av nyproduktion skulle innebära mycket för en levande landsbygd.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att underlätta kapitalförsörjningen vid nybyggnation, och därmed företagande och boende, på landsbygden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-01 Anmäld: 2010-06-02 Besvarad: 2010-06-09 Svar anmält: 2010-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-09)