Kaos och trakasserier på Arbetsförmedlingen

Skriftlig fråga 2019/20:241 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Arbetsförmedlingen vill utveckla ett digitalt ekosystem som kallas Jobtech. Hittills har kostnaderna för it-utveckling tangerat 100 miljoner kronor ackumulerat under ett antal år, utan reella resultat.

I dagarna uppmärksammade SVT (SVT den 17 oktober) att myndighetens ledning trakasserar fackliga ombud som reser frågetecken om it-projektets genomförbarhet i relation till lokalytor. Detta är bara ett av flera tecken på det kaos som kommer av Arbetsförmedlingens omorganisation, den så kallade förnyelseresan.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vad gör ministern för att förhindra kaoset och trakasserierna på Arbetsförmedlingen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-22 Överlämnad: 2019-10-23 Anmäld: 2019-10-24 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga