Känslig infrastruktur

Skriftlig fråga 2018/19:50 av Lars Püss (M)

Lars Püss (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I regeringsdeklarationen den 21 januari annonserade statsministern följande: "Vaksamheten ökas mot utländska försök att förvärva känslig infrastruktur".

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka konkreta lagförslag avser ministern och regeringen att gå fram med för att förhindra olämpliga utländska förvärv av känslig infrastruktur?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-28 Överlämnad: 2019-01-28 Anmäld: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-06 Sista svarsdatum: 2019-02-06
Svar på skriftlig fråga