kampsporter på lika villkor

Skriftlig fråga 2004/05:1283 av Pedersen, Peter (v)

Pedersen, Peter (v)

den 21 mars

Fråga 2004/05:1283

av Peter Pedersen (v) till vice statsminister Bosse Ringholm om kampsporter på lika villkor

Proffsboxning i Sverige är förbjudet i lag sedan 1970. Efter många och långa turer beslutade riksdagen 2001 att begära att regeringen skulle tillsätta en förutsättningslös utredning om proffsboxning och andra kampsporter. Utredningens betänkande Kampidrott i fokus (SOU 2003:24) kom 2003 och här föreslogs bland annat att förbudet mot proffsboxning skulle upphävas och att alla kampsporter skulle regleras utifrån en tillståndsgivning. Därefter har processen stannat upp med hänvisning till att Regeringskansliet bereder frågan, främst avseende lämplig tillståndsgivare.

Nu förbereds en så kallad K 1-gala i Globen i Stockholm. I denna kampidrott tillåts både sparkar och slag mot huvud och kropp och utövarna kan vinna på knockout. Denna kampidrott är inte förbjuden enligt svensk lag. Det innebär att till exempel proffsboxare kan matchas mot varandra i en K 1-gala utan att begå lagbrott, men däremot inte i en boxningsmatch! Detta är en situation som är svår att förklara eller försvara.

Min fråga till ministern blir därför:

Avser ministern att skynda på arbetet med att ta fram ett system med tillståndsgivning enligt Kampsportsutredningens förslag med syftet att olika kampsporter ska kunna utövas på lika villkor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-03-21 Anmäld: 2005-03-22 Besvarad: 2005-03-31 Svar anmält: 2005-04-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-03-31)