Kampanj för sparsam körning

Skriftlig fråga 2007/08:1633 av Malmberg, Betty (m)

Malmberg, Betty (m)

den 9 september

Fråga

2007/08:1633 Kampanj för sparsam körning

av Betty Malmberg (m)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Regeringen jobbar aktivt med klimatfrågan och för att försöka sänka koldioxidutsläppen till atmosfären. Det är mycket positivt. Eftersom vägtrafiken har stor påverkan i det avseendet är det viktigt att försöka begränsa dess utsläpp. I USA har politiker och bilindustri därför nyligen startat en bred kampanj för att lära bilförarna om sparsam körning (ecodriving). Den europeiska bilindustrin har tidigare efterlyst liknande kampanjer i EU men hittills inte vunnit gehör för sitt önskemål. I Sverige utbildas sedan något år de som tar körkort i den här körmetodiken, men för oss som tog våra körkort långt tidigare finns mycket att lära.

Med anledning av vad som anförts undrar jag om statsrådet kommer att vidta några åtgärder för att öka svenska bilisters kunskap om sparsam körning.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-09 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-16 Svar anmält: 2008-09-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-16)