Kamp mot global tuberkulos

Skriftlig fråga 2005/06:1296 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 24 mars

Fråga 2005/06:1296 av Birgitta Ohlsson (fp) till statsrådet Carin Jämtin (s)

Kamp mot global tuberkulos

Den 24 mars är det internationella dagen mot tuberkulos (tbc). Vi trodde länge att sjukdomen skulle utrotas på samma sätt som smittkoppor via massiva vaccinationskampanjer, men så blev inte fallet. Tuberkulosen är dessvärre på väg tillbaka framför allt i världens fattigaste länder. Ungefär två miljoner människor om året dör i tuberkulos. Tuberkulos är en smittsam luftburen sjukdom som sprids från människa till människa och som orsakas av en bakterie, Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosbakterien sprids framför allt via utandningsluften när den smittade hostar. Sjukdomen kan angripa andra organ i kroppen men sätter sig oftast i lungorna. Speciellt barn drabbas hårt och är svårbehandlade. Bakterierna kan också utveckla resistens mot vanliga tuberkulosläkemedel. Anledningen till att tuberkulosen ökar i exempelvis södra Afrika är försämrade livsvillkor och försämrad hälso- och sjukvård parallellt med den utbredda spridningen av hiv/aids. Med nedsatt immunförsvar ökar risken för att smittas av tuberkulosbakterier. Aidssjuka i fattiga länder dör ofta i tuberkulos.

Vilka satsningar vad gäller svenskt bistånd avser statsrådet att föreslå för att bekämpa tuberkulos i fattiga länder?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-03-24 Anmäld: 2006-03-24 Besvarad: 2006-04-03 Svar anmält: 2006-04-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-03)