Kameror och jämförelse med underrättelseregister

Skriftlig fråga 2013/14:174 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 10 december

Fråga

2013/14:174 Kameror och jämförelse med underrättelseregister

av Anders Karlsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Det finns klara svagheter i det svenska gränsskyddet i dag som inte minst märks i Skåne och södra Sverige i övervakningen av det flöde av fordon, varor och människor som kommer via många olika färjeförbindelser och via Öresundsbron. Det behövs effektivare kontrollmöjligheter i form av kameror med automatisk avläsning och jämförelse med underrättelseregister vid gränspassagen.

Avser statsrådet att förse gränspassagen med nödvändiga kameror samt ge möjlighet till jämförelser med underrättelseregister?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-12-10 Anmäld: 2013-12-10 Besvarad: 2013-12-18 Svar anmält: 2013-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-18)