Kameraövervakning i kommunerna

Skriftlig fråga 2009/10:409 av Olander, Ronny (s)

Olander, Ronny (s)

den 19 januari

Fråga

2009/10:409 Kameraövervakning i kommunerna

av Ronny Olander (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Nyligen avslog länsrätten Svedala kommuns överklagande av länsstyrelsens beslut att säga nej till kameraövervakning vid några av kommunens förskolor. Kommunen ville med kameraövervakningens hjälp förebygga befarad skadegörelse, anlagda bränder och annan brottslig verksamhet vid förskolorna. Svedala kommun har uppgivit att det enligt deras riskbedömning är sannolikt att kommunen kommer att drabbas av anlagd brand i en skola/förskola samt att kostnaden för en sådan skada i någon av skolorna överskrider 20 miljoner kronor.

Flera andra kommuner i landet brottas med liknande problem som Svedala kommun, till exempel när det gäller anlagda bränder i skolor. Landets kommuner bör därför ha möjlighet att installera trygghets- eller övervakningskameror på ställen eller vid byggnader där risken för brottslig verksamhet, till exempel anlagda bränder, är särskilt stor och där personers säkerhet och stora ekonomiska värden står på spel.

Min fråga till justitieministern är därför:

Vilka initiativ är justitieministern beredd att ta i syfte att inom ramen för en ny kameraövervakningslag möjliggöra för landets kommuner att installera kameraövervakning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-01-19 Anmäld: 2010-01-19 Besvarad: 2010-01-27 Svar anmält: 2010-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-27)